Home

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is de specialistische opleider voor zowel DJI als betrokken ketenpartners. Wij bieden relevant en praktijkgericht onderwijs voor medewerkers en leidinggevenden. Zo kunnen zij als vakbekwame professionals samen met justitiabelen werken aan een veilige terugkeer naar de maatschappij.