Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider en het kennisinstituut op het gebied van detentie.

Missie

'Het Opleidingsinstituut DJI zorgt er met zijn kennis van opleiden, ontwikkelen en detentie voor dat medewerkers van DJI en ketenpartners kunnen excelleren in hun vak.'

Wij zijn gesprekspartner voor al uw opleidings- en ontwikkelvraagstukken.