Over ons

Het Opleidingsinstituut DJI zorgt er met opleidingen en kennisactiviteiten voor dat medewerkers in het grote scala DJI-functies vakbekwaam worden, zijn en blijven. Het werken in een gesloten setting is daarbij een rode draad.

Sinds 1954 zijn wij de specialist om nieuwe medewerkers op te leiden, het personeel te voorzien van continue (bij)scholing en het management te adviseren en begeleiden. Dat doen we met zo'n honderd eigen medewerkers en met zorgvuldig geselecteerde externe partijen. Ook ketenpartners en organisaties in de (semi-)publieke sector maken gebruik van onze expertise.

Missie

'Het Opleidingsinstituut DJI zorgt er met zijn kennis van opleiden, ontwikkelen en detentie voor dat medewerkers van DJI en ketenpartners kunnen excelleren in hun vak.'
Wij zijn gesprekspartner voor al je opleidings- en ontwikkelvraagstukken.

Specialistisch en actueel

Ons team van specialistische opleiders, productontwikkelaars en adviseurs staat middenin de detentiepraktijk. Bij de verzorging en ontwikkeling van opleidingen en het beheer van kennis zijn het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen ons uitgangspunt. Nieuwe inzichten en beleid vertalen wij snel naar effectieve leeractiviteiten.

Opleidingslocaties door het hele land

De trainingen vinden plaats op onze hoofdvestiging aan de Raamweg in Den Haag en een vijftal locaties verspreid door het land, incompany bij de klant of op een andere gewenste locatie.