Over ons

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider op het gebied van detentie. Met relevant, praktijkgericht en persoonlijk onderwijs voor individu, team en organisatieonderdelen zorgen wij ervoor dat DJI-medewerkers startbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Permanente ontwikkeling voor mensenwerk in een gesloten setting is daarbij de rode draad. Zo kunnen DJI’ers als zelfbewuste professionals samen met de justitiabelen werken aan terugkeer naar de maatschappij.

Sinds 1954 zijn wij de specialist om nieuwe medewerkers op te leiden, het personeel te voorzien van continue (bij)scholing en het management te adviseren en begeleiden. Dat doen we met zo'n honderd eigen medewerkers en met zorgvuldig geselecteerde externe partijen. Ook ketenpartners en organisaties in de (semi-)publieke sector maken gebruik van onze expertise.

Missie

'Het Opleidingsinstituut DJI zorgt er met zijn kennis van opleiden, ontwikkelen en detentie voor dat medewerkers van DJI en ketenpartners kunnen excelleren in hun vak.'
Wij zijn gesprekspartner voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken.

Specialistisch en actueel

Ons team van specialistische opleiders, productontwikkelaars en adviseurs staat middenin de detentiepraktijk. Bij de verzorging en ontwikkeling van opleidingen en het beheer van kennis zijn het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen ons uitgangspunt. Nieuwe inzichten en beleid vertalen wij snel naar effectieve leeractiviteiten.

Opleidingslocaties door het hele land

De trainingen vinden plaats op zes verschillende locaties, verspreid door het land, incompany bij de klant of op een andere gewenste locatie.