Over ons

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is de specialistische opleider voor medewerkers die werken in gedwongen kader. Met relevant, praktijkgericht en persoonlijk onderwijs voor individu, team en organisatieonderdelen zorgen wij ervoor dat medewerkers van DJI vakbekwaam zijn en vakbekwaam blijven. Permanente ontwikkeling voor mensenwerk in een gesloten setting is daarbij de rode draad. Zo kunnen DJI’ers als zelfbewuste professionals samen met justitiabelen werken aan terugkeer naar de maatschappij.

Sinds 1955 zijn wij de specialist om nieuwe medewerkers op te leiden, het personeel te voorzien van continue (bij)scholing en het management te adviseren en begeleiden. Dat doen we met zo'n honderd eigen medewerkers en met zorgvuldig geselecteerde externe partijen. Ook ketenpartners en organisaties in de (semi-)publieke sector maken gebruik van onze expertise.

Missie en visie

Onze missie en visie luiden als volgt.

'Het Opleidingsinstituut DJI staat voor vakbekwaam maken en houden door permanente ontwikkeling van de medewerkers, werkzaam binnen gedwongen kader, tot zelfbewuste professionals.'

'Wij gaan voor een inspirerende leerervaring, een optimaal leerrendement en een positieve klantervaring. Daartoe zetten wij in op kwaliteit, op persoonlijke aandacht, op individuele ontwikkeling, op ontwikkeling van teams en organisatieonderdelen en op ondernemend samenwerken met het werkveld.'

Specialistisch en actueel

Ons team van specialistische opleiders, productontwikkelaars en adviseurs staat middenin de praktijk. Bij de verzorging en ontwikkeling van opleidingen en het beheer van kennis zijn het DJI-vakmanschap, de behoefte van het veld en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en ontwikkelingen ons uitgangspunt. Nieuwe inzichten en beleid vertalen wij snel naar effectieve leeractiviteiten.

Opleidingslocaties door het hele land

De trainingen vinden plaats op verschillende locaties, verspreid door het land, incompany bij de klant of op een andere gewenste locatie.