Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) biedt kennis en ervaring op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie. Het instituut houdt zich bezig met pro Justitia rapportage en de lichamelijke en psychische zorg voor mensen in justitiële inrichtingen.

Twee personen zitten aan tafel.

Opleidingen

Een forensisch psychiater of psycholoog heeft veel specialistische kennis en vaardigheden nodig. Het NIFP organiseert opleidingen en cursussen die hierin voorzien. Het NIFP organiseert ook opleidingen, themadagen en bijscholingen op het gebied van lichamelijke zorg.

Wetenschap

Het NIFP ontwikkelt en verzamelt informatie over forensische diagnostiek, indicatiestelling en zorg in detentie. Het NIFP deelt deze kennis met collega’s binnen het NIFP en DJI, maar ook met de pro Justitia rapporteurs en ketenpartners. Zo zorgt het NIFP ervoor dat mensen die te maken hebben met pro Justitia onderzoek, indicatiestelling en zorg in detentie volgens de nieuwste inzichten hun werk kunnen doen.