Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) biedt kennis en ervaring op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie.

Het instituut houdt zich bezig met pro Justitia rapportage en de lichamelijke en psychische zorg voor mensen justitiële inrichtingen.

De wetenschappelijke afdeling van het NIFP doet onderzoek, gericht op de verbetering en vernieuwing van diagnostiek, risicoanalyse en indicatiestelling. Ook organiseert het NIFP diverse opleidingen en cursussen voor gespecialiseerde professionals.

Opleidingen

Een forensisch psychiater of psycholoog heeft veel specialistische kennis en vaardigheden nodig. Het NIFP organiseert opleidingen en cursussen die hierin voorzien. Het NIFP organiseert ook opleidingen, themadagen en bijscholingen op het gebied van lichamelijke zorg.

De opleidingen en cursussen worden vormgegeven door inhoudelijk experts, ondersteund door onderwijskundige expertise. Voor het gehele aanbod wordt accreditatie aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen (NVvP, FGzPt en NIP/NVO).

Wetenschap

Het NIFP ontwikkelt en verzamelt informatie over forensische diagnostiek, indicatiestelling en zorg in detentie.

Deze wetenschappelijke kennis is bedoeld om diagnostiek, risicoanalyse en indicatiestelling te verbeteren. Ook kunnen de deskundigen met deze kennis beter bepalen welke zorg iemand nodig heeft.

Het NIFP deelt deze kennis met collega’s binnen het NIFP en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Maar ook met de pro Justitia rapporteurs en ketenpartners.

Zo zorgt het NIFP ervoor dat mensen die te maken hebben met pro Justitia onderzoek, indicatiestelling en zorg in detentie volgens de nieuwste inzichten hun werk kunnen doen. Door kennis te delen verbeteren we de praktijk.