Dienst Vervoer & Ondersteuning

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) bestaat uit een hoofdkantoor in Assen en 20 locaties verspreid over heel Nederland. De DV&O heeft haar organisatie onderverdeeld in drie divisies waar al onze diensten onder vallen; de divisies Vervoer, Beveiliging en Specialistische taken. Er werken 1500 medewerkers bij de DV&O.

Opleidingen

De DV&O beschikt over een eigen afdeling Opleidingen. Deze afdeling verzorgt de basis, vervolg en voortgezette opleidingen voor eigen medewerkers, maar ook voor andere medewerkers binnen DJI. Ook op verzoek van ketenpartners verzorgt deze afdeling trainingen in specifieke werkzaamheden, zodat wij onze ketenpartners in dat werk kunnen ondersteunen.

Wil je meer weten over deze opleidingen? Mail dan naar SecretariaatopleidingenDVO@dji.minjus.nl.