Afronden basisopleidingen gestart met sneltest

Met een sneltest is vandaag ook de slotweek van de Basisopleidingen DJI van start gegaan. De deelnemers trainen in die week hun vaardigheden groepsgewijs in 5-, 6- of 12-tallen. Het gaat daarbij om gepland en (bij een alarmering) ongepland meerpersoonsoptreden, zoals het verplaatsen en in afzondering plaatsen van justitiabelen.

In verband met het besmettingsrisico binnen de opleidingsgroep is deze trainingsweek tot vandaag opgeschort. Dankzij de afname van een sneltest voor de start van de training en daarna telkens na 48 uur, kunnen de deelnemers en docenten veilig de groepsgewijze oefeningen doen en daarmee hun opleiding afronden. Hiervoor volgden zij drie weken online les en twee weken fysiek-contacttraining in duo’s met een vaste partner waarbij van de andere deelnemers 1,5 meter afstand werd gehouden (zie ook Coronamaatregelen succesvol in de praktijk).

Iedereen is negatief: de training kan starten

Opleidingslocatie Rijswijk had vanmorgen de aftrap. In een aparte ruimte is de groep getest. Alle uitslagen waren negatief dus een half uur later kon de training voor iedereen starten. In het geval van een positieve test tijdens de trainingsweek, wordt de training afgebroken en volgen deelnemers en docenten de RIVM-adviezen ten aanzien van testen en quarantaine.