Opleidingenbarometer jan-sept 2023

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider op het gebied van detentie. In deze infographic staat een overzicht van het aantal uitgevoerde opleidingen van januari t/m september 2023 en een prognose voor oktober t/m december.