Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek 'Moreel beraad'

Anne Schaap heeft vanuit het Amsterdam UMC (afdeling Ethiek, Recht & Humaniora) onderzoek gedaan naar moreel beraad binnen DJI. De studie richt zich op morele thematieken uit de praktijk, de evaluatie van moreel beraad bij DJI en de impact van moreel beraad op het moreel vakmanschap van DJI-medewerkers.

Ben je nieuwsgierig naar de uitkomensten van het onderzoek? Lees dan het volledige proefschrift.

Meer informatie is ook te vinden in drie deelrapportages (onderaan dit bericht).

Daarnaast zijn er diverse wetenschappelijke artikelen gepubliceerd:

Symposium 'stimuleren moreel vakmanschap'

Na de verdediging van het proefschrift van Anne werd er een symposium gehouden met als thema 'Stimuleren van moreel vakmanschap'. Met ruim 100 aanwezigen vanuit zowel de Dienst Justitiële Inrichtingen als een brede groep geïnteresseerden vanuit onder andere de ministeries werd het een geslaagde middag. Centraal stond de vraag hoe medewerkers binnen een organisatie ondersteund kunnen worden om integer en reflectief in hun werk te staan. Goed weten waarom ze wat doen, en daar ook samen voor durven te gaan. Lees meer over het symposium in het verslag.