Opleidingenbarometer OI DJI 2020

Leren en ontwikkelen is belangrijk binnen DJI, daarom investeert DJI in het vakmanschap van de medewerkers. In deze opleidingenbarometer blikken we terug op het jaar 2020.