Sophie: Handleiding backend voor docenten

Docenten worden uitdrukkelijk verzocht om deze handleiding helemaal te lezen en nauwgezet te volgen.