Opleidingenbarometer 2022

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider op het gebied van detentie. In dit jaarverslag blikken we terug op 2022.