Omgaan met intimidatie en bedreiging

Als bestuurder kun je helaas geconfronteerd worden met diverse vormen van intimidatie, beïnvloeding en bedreiging. In deze training worden handvatten aangereikt hoe hiermee om te gaan.