Privacy Officer bij DJI

De Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) heeft gevolgen voor het verwerken van persoonsgegevens bij DJI. Om de AVG goed te kunnen uitvoeren, is de training Privacy officer bij DJI ontwikkeld.

De training is bedoeld voor medewerkers met een coördinerende rol op het gebied van privacy en het privacy­ beheersplan.