Predictive profiling naar haarvaten PI Vught en Arnhem

Proactief beveiligen? Dat kan met predictive profiling! Hiermee worden voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD), ondermijning, radicalisering en andere ongewenste of verboden activiteiten zichtbaar, waardoor je hier vroegtijdig op kunt ingrijpen. Zo kunnen (op handen zijnde) calamiteiten of incidenten worden voorkomen. 


Sinds januari 2023 biedt het Opleidingsinstituut DJI het programma predictive profiling aan. PI Arnhem en PI Vught klopten gelijk aan om de proactieve beveiligingsmethodiek effectief in hun inrichting te kunnen doorvoeren.

Groep in training
Beeld: ©PI Arnhem

PI Vught: Grip krijgen en houden op VCHD en ondermijning

Een van de kartrekkers van predictive profiling (PRPR) in PI Vught is opleidingsfunctionaris Larry. Hij zit in de stuurgroep, is zelf opgeleid tot expert en weet nog goed waarom Vught gelijk vooraan stond om ermee te starten. “De veiligheidsdagen in onze PI zijn een begrip. Deze zijn onder meer gericht op het tegengaan van voortgezet crimineel handelen in detentie en ondermijning. Toen daar een medewerker vertelde over het Bureau Inlichtingen en Veiligheid (BIV) en dat je daar informatie en signalen kwijt kunt, werd het BIV gelijk overspoeld. Dit was waardevol en moest worden gestroomlijnd en georganiseerd. Precies op dat moment was het programma PRPR ontwikkeld. Trainers Huib en Gérard stonden met open armen klaar om met ons samen te werken. Ze zeiden ‘We gaan geschiedenis schrijven.’ Ze waren ontzettend enthousiast en ervaren en ervan overtuigd dat PRPR DJI verder helpt in de strijd tegen ondermijning.”

Drie rollen

Predictive profiling kent drie rollen in een inrichting. De Justice Expert Profiler (JEP), de Senior Justice Security Profiler (S-JSP) en de Justice Security Profiler (JSP). PI Vught volgt de ideale route: 7 medewerkers volgden de experttraining tot JEP en schreven een handboek op maat voor de implementatie van PRPR in Vught. Momenteel worden 50 medewerkers getraind tot S-JSP en is gestart met de basistraining voor alle medewerkers met justitiabelencontact én de workshops voor alle overige medewerkers. “Iedereen is enthousiast. Dat de trainingsgroepen gemixt zijn, valt ook in de smaak want zo leer je elkaars dienstvakken kennen op het gebied van penitentiaire scherpte. Het doel is dat medewerkers afwijkend gedrag - ook als dit op zichzelf onbeduidend lijkt – melden bij de senior profilers of het BIV waar alle informatie wordt verzameld en mogelijke verbanden kunnen worden gelegd. Met acht regiems en 1200 medewerkers levert dit heel veel data op. Alles staat of valt met een goede borging, documentering en stroomlijning.”

Handboek is groeidocument

Larry ziet al resultaat. “Predictive profiling is de slijpsteen voor penitentiaire scherpte. We zijn nu nog scherper en delen meer met elkaar. Ook op landelijk niveau. We moeten continu mee met nieuwe methodieken en technologie. Niet alleen die mobiele telefoon of simkaart vinden, maar ook voorkomen dat ie binnenkomt. Dat is de hoofdprijs, want daarmee kan iemand een criminele organisatie aan blijven sturen.” Vanwege lopende onderzoeken kunnen successen niet altijd direct worden gedeeld, maar Larry vindt dit wel belangrijk. “Succes maakt enthousiast en weer scherper.” Het handboek is een groeidocument waarin de experts vondsten, bevindingen, modus operandi en indicatoren verwerken om de eigen beveiliging actueel te houden. “We willen grip krijgen en houden op VCHD en ondermijning. Dat zie ik hiermee gebeuren.”

Trainer geeft les
Beeld: ©PI Arnhem

PI Arnhem: Op de troepen vooruit

Zeg ‘predictive profiling’ in PI Arnhem en iedereen weet waar het over gaat. Alle medewerkers met justitiabelencontact hebben namelijk de basistraining gedaan. De rest van de medewerkers heeft in een dag kennisgemaakt met predictive profiling en daarmee verwante thema’s zoals voortgezet crimineel handelen tijdens detentie. De inrichting startte er in 2018 mee en liep daarmee op de troepen vooruit. Hoofd veiligheid Marjolein vertelt waarom dit belangrijk was. “Aanleiding was om vanuit de beveiliging meer pro-actief te handelen om daarmee incidenten te vermijden/verminderen onder meer met het oog op de komst van een afdeling voor gedetineerden met een vlucht- en/of maatschappelijk risico. Het is dan extra belangrijk dat medewerkers scherp in hun werk staan. We wilden meer naar de voorkant en incidenten voorkomen dan erop reageren. Dan wil je afwijkend gedrag eerder in beeld hebben en in de volle breedte want veiligheid is van ons allemaal. Daarom is iedereen in de basis getraind. Eerst de beveiligers en afgelopen jaar de andere medewerkers.”

Expert, senior en handboek

PI Arnhem koos ervoor om het gestarte traject met de basistraining af te maken en daarna alsnog te beginnen bij het ‘begin’. “Iedereen komt enthousiast terug van de trainingen. Dat is een ideale basis om verder op door te bouwen. Binnenkort starten vier middenkaderleden en ik met de experttraining. Daar komt een handboek op maat uit. We weten dan waar de verbeterpunten liggen, welke maatregelen we kunnen nemen om incidenten te voorkomen en hoe het verdere plan voor onze PI eruit ziet op dit gebied. Ik kijk er enorm naar uit. Ik vind dat we best al proactief zijn, maar je kunt niet alles voor zijn. Indien we allemaal met andere ogen leren kijken, kunnen we mogelijk incidenten voorkomen. Zo maken we het een stuk veiliger voor medewerkers, justitiabelen en de buitenwereld.”