Wezenlijke gesprekken en inspiratiesessies voor bezielend leiderschap

“Help ons onze missie en visie te doorleven en uit te voeren.” Dit was de hulpvraag waar het MT van JC Zaanstad mee aanklopte bij het OI. Trainer Thijs reageerde: “Dan gaan we het ook over jullie hebben, want een leider neemt altijd zichzelf mee.” Inmiddels heeft het MT enkele tweedaagse sessies gehad en goede gesprekken gevoerd over de mensen- en systeemwereld en over waarden en bronnen. Het werpt zijn vruchten af en inspireert ook het middenkader. Plv. vestigingsdirecteur Marga en trainer Thijs vertellen over dit waardevolle, ongoing traject.

Marga kwam in 2021 binnen bij JC Zaanstad en sloot aan bij het lopende traject. “Er waren veel nieuwe mensen in MT en directie en op het gebied van onderlinge samenhang en elkaar leren kennen was wel wat te doen. Doordat je vaak wordt geleid door de waan van de dag, schiet je in elkaar verdiepen er al snel bij in. Elkaar en elkaars drijfveren kennen, is echter wel de basis om samen leiding te geven aan een organisatie en één lijn te trekken qua leiderschap.”

Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Marga.
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI / Marga

Het wezenlijke, ingewikkelde gesprek

Samen met freelance trainer Hans Wopereis heeft Thijs de sessies met het grote MT (14 man!) begeleid. “Om te beginnen zijn we uit de werkomgeving gestapt voor een een- of tweedaagse sessie met overnachting. Het gedachtengoed van Hans is de leidraad voor het gesprek. Dit zijn acht bronnen, onder meer bezieling, vertrouwen, kringbewustzijn, leiderschap en verantwoordelijkheid. Daar gebruiken we twee invalshoeken bij die allebei belangrijk zijn in een MT. Als eerste de mensenwereld. Waar kom je vandaan en hoe kijk je naar de wereld. Als dit helder is, begrijp je elkaar beter en werk je beter samen. Dan is er de systeemwereld. Denk aan hoe we omgaan met protocollen en regels, autonomie versus sturing en hoe we deze tent eigenlijk draaien. Als MT heb je voorbeeldgedrag en als dat synchroon loopt, ben je een sterker MT.”

Concreet gedrag

Van hieruit nemen de deelnemers concreet gedrag mee naar de werkpraktijk. Thijs: “Ieders waarden worden duidelijk (kompas), de doelen (richting) zijn helder voor de mensen- en systeemwereld (omgaan met elkaar en het werk) en je maakt afspraken over hoe je de doelen wilt bereiken (gedrag).”

Elkaar versterken en elkaars valkuilen leren kennen

Marga vindt de sessies waardevol. “We zijn begonnen met ons levensverhaal. Waar kom je vandaan en in hoeverre neem je dat mee in wat je dagelijks doet? Hierdoor trek je als mensen met elkaar op, in plaats van alleen maar als functionaris. Het is een diepere laag.” Ze geeft wat voorbeelden die het belang hiervan onderstrepen. “Ik ben bijvoorbeeld niet opgegroeid met hulp vragen. Bij een lekke band kreeg ik een plaksetje en kon zelf mijn band plakken. Dat maakt dat ik in mijn werkleven ook niet zo snel om hulp vraag. Door dit te vertellen kwam er na de tweedaagse een collega naar me met de vraag ‘Kan ik je helpen?’ Of dat ik gemakkelijker de piket van mijn collega overneem, als de collega iets wil gaan doen waarvan ik nu weet dat dat privé heel belangrijk voor hem of haar is. Zoals een bepaalde hobby of ontspanningsactiviteit. Het gaat om elkaar versterken en ieders valkuilen kennen.” De uitdaging is een praktische vertaling naar het dagelijkse werk. “We hebben bijvoorbeeld de afspraak dat we iedere week een keer samen lunchen en dan over koetjes en kalfjes praten. Daar schiet je in de diepere laag iets mee op.”

Geen hiërarchie

Ook het middenkader en de teams wordt het goede gesprek gegund. Zo heeft het middenkader samen met het MT twee keer per jaar een inspiratiesessie wat hun relatie versterkt. Thijs: “Ook daar praten we vanuit de bronnen, we ontmoeten en we leren elkaar kennen. Er is vooral een sfeer waarin iedereen kan zeggen wat ‘ie wil, zonder hiërarchie.” Marga vult aan: “En we organiseerden een inspiratieMT om vrij van gedachten te kunnen wisselen over een onderwerp en te worden geïnspireerd. Deze inspiratie gunnen we ook de teams. Om met zijn allen onderweg te zijn naar hetzelfde doel, hebben zij de ruimte om te kijken wat zij nodig hebben voor teamontwikkeling.”

Met open vizier gaat JC Zaanstad verder.