Boostmodules 'Leiderschap in beweging': praktische tips voor leidinggevenden

Leidinggevenden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben een belangrijke rol in het creëren van een sterk team, waar aandacht is voor sociale veiligheid, persoonlijke groei en werkplezier. Om deze doelgroep daarbij te helpen heeft het Opleidingsinstituut DJI in het kader van het project ‘Leiderschap in beweging’ diverse boostmodules ontwikkeld die in het teken staan van deze thema’s. Inmiddels draait dit traject volop en hebben al honderden leidinggevenden een van de trainingen gevolgd. “Als er onderling vertrouwen is in een team, durven medewerkers zich uit te spreken,” aldus Thijs, projectleider namens het Opleidingsinstituut (OI). 

Brochure over het project 'Leiderschap in beweging'
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI
De drie kernbegrippen voor leiderschap binnen DJI: verbonden, wendbaar en scherp.

Van het ontwikkelen van eendaagse trainingen tot het inplannen van zo’n duizend leidinggevenden en het uitvoeren van de trainingen op locaties in het hele land. Het Opleidingsinstituut DJI is verantwoordelijk voor het hele traject rondom de boostmodules: een onderdeel van het DJI-brede project ‘Leiderschap in beweging’. 
Alle leidinggevenden bij DJI volgen één module naar keuze: het veilige team (aandacht voor sociale veiligheid), het lerende team (een positieve leercultuur bevorderen) of het vitale team (ziekteverzuimpreventie). De inspiratie voor deze thema’s is opgehaald bij een vertegenwoordiging van leidinggevenden, zodat het optimaal aansluit op wat er leeft in de praktijk.  

Gesprek op de werkvloer

In juni werd de eerste training ingepland en tot nu toe zijn er al 21 boostmodules uitgevoerd. Uit de tussentijdse evaluaties blijkt dat de praktische insteek inspiratie geeft om binnen het eigen team aan de slag te gaan. Zo gaf een van de deelnemers aan: ‘Bedankt voor de handvatten die ik heb meegekregen. Ik zie nieuwe kansen en mogelijkheden om het gesprek op de werkvloer te openen.’ Een andere deelnemer liet na afloop weten: ‘Ik ben nu zelf weer extra gemotiveerd om met mijn team aan de slag te gaan.’ En dat is precies de bedoeling.
“De boostmodule is een training van één dag waarin wij kennis overdragen en praktische vaardigheden aanreiken. Het is een interactieve training waarin deelnemers vooral zelf aan de slag gaan. De dag begint met reflecteren op jezelf en daarna op je team. Wat doe je al? Wat kan anders? Welke stap zou je daarin kunnen maken?” 

Veilige omgeving

Er worden per thema diverse situaties uit de praktijk besproken. In de module ‘het lerende team’ wordt gekeken hoe je medewerkers kunt stimuleren om zich te blijven ontwikkelen. 
In de module ‘het veilige team’ ligt de nadruk juist weer op aspecten als: wat doe je als er spanningen zijn tussen collega’s onderling of als er sprake is van intimidatie? “Om een gezond team te creëren is het belangrijk dat een leidinggevende signaleert wat er broeit, dat bespreekbaar maakt en zorgt voor een veilige omgeving waarin medewerkers zich uit durven spreken. In de training gaan we heel praktisch aan de slag met een aantal werkvormen en gesprekstechnieken die leidinggevenden in hun eigen team toe kunnen passen.”
De reacties zijn positief. “Wat we terug zien in de evaluaties is dat deze aanpak de leidinggevende op nieuwe gedachten brengt om lastige onderwerpen te bespreken binnen het team.” Deelnemers die na de boostmodule verder de diepte in willen rondom een thema kunnen voor een vervolgtraject op maat terecht bij het OI. 

Over 'Leiderschap in beweging'

Leidinggeven bij DJI betekent werken in een gesloten setting. Dat maakt het werk niet alleen dynamisch, maar ook complex. Je bent afhankelijk van elkaar om het werk uit te voeren én om tegelijkertijd de veiligheid te waarborgen. Daar komt bij dat de laatste jaren een duidelijke verzwaring te zien is in de doelgroep. Om leidinggevenden te ondersteunen is het project ‘Leiderschap in beweging’ vorig jaar op initiatief van het hoofdkantoor van DJI van start gegaan. In het kader daarvan is er onder meer een app ontwikkeld waarin wekelijks inspirerende tips worden gedeeld. 
Het doel is om de elementen van ‘Leiderschap in beweging’ structureel een plek te geven binnen DJI. De boostmodules die zijn ontwikkeld worden daarom volgend jaar opgenomen in het standaard opleidingsaanbod van het OI. 
Deze eendaagse trainingen zijn een aanvulling op het al bestaande aanbod van het OI voor leidinggevenden.