Presentatie Opleidingenbarometer: terugblik op 2022

Het Opleidingsinstituut DJI is de specialistische opleider op het gebied van detentie. In dit jaarverslag blikken we terug op 2022. 

Het Opleidingsinstituut DJI blikt terug op 2022 in het jaarverslag
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI

Zelfbewuste professionals

Met relevant, praktijkgericht en persoonlijk onderwijs voor individu, team en organisatieonderdelen zorgen wij ervoor dat DJI-medewerkers startbekwaam worden en vakbekwaam blijven. Permanente ontwikkeling voor mensenwerk in een gesloten setting is daarbij de rode draad. Zo kunnen DJI’ers als zelfbewuste professionals samen met de justitiabelen werken aan terugkeer naar de maatschappij. In deze opleidingenbarometer maken we de balans op voor 2022. 

De thema’s die aan de orde komen zijn:

  • ketensamenwerking
  • leiderschap
  • DJI Academy
  • innovatie
  • ondermijning
  • veilige en kansrijke D&R
  • persoonlijke ontwikkeling
  • wetenschappelijk onderzoek
  • herijking basisopleidingen
  • kwaliteit dienstverlening