Leerzaam werkbezoek Nederland Helsinki Committee

Een grote internationale delegatie vanuit het NHC heeft afgelopen donderdag een bezoek gebracht aan het OI. ‘Building and securing justice across Europe’ is de missie van het NHC. Een dialoog over het opleiden van professionals in de justitiële jeugdzorg stond centraal tijdens het werkbezoek.

Leerzaam werkbezoek Nederland Helsinki Committee
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI

Het 40-koppige gezelschap bestond onder meer uit ministers en ambtenaren van het ministerie van Justitie en medewerkers van opleidingsinstituten uit Albanië, Noord-Macedonië en Kosovo en een vertegenwoordiging van het OI. Rik, trainer van het Opleidingsinstituut DJI en coördinator van het werkbezoek: “Wat mij het meest trof is dat met inspanning en geduld van iedereen, inclusief tolken die alle talen realtime moesten vertalen, een goede dialoog is gevoerd. Een mooie analogie voor de aard van ons werk met justitiabelen waarin dezelfde gezamenlijke inspanning en geduld noodzakelijk is.”

'De gasten hebben kennisgemaakt met de opleidingskaders van het OI. In workshops konden zij zelf ervaren hoe wij onze didactische kaders omzetten in concrete lesvormen'

Educatie binnen het justitiële werkveld

Het OI werkt al geruime tijd samen met het NHC. OI-trainer Eelke heeft afgelopen maart nog gevangenismedewerkers getraind in Macedonië. De samenwerkingsrelatie met het NHC is gericht op (advies over) educatie binnen het justitiële werkveld aan NHC-partners. Dat zijn landen in Europa, Centraal-Azië en Noord-Amerika. Het bezoek aan de Raamweg paste daarmee helemaal in het thema.

Internationale kennisdeling

Rik: “De gasten hebben kennisgemaakt met de opleidingskaders van het OI. In workshops konden zij zelf ervaren hoe wij onze didactische kaders omzetten in concrete lesvormen. Daarnaast hebben zij kenmerken van hun opleidingen uitgewisseld en er was een panelgesprek met de directeuren van de verschillende opleidingsinstituten.” Unitmanager Barbara van het OI voegt toe dat het OI heeft laten zien dat wij heel goed zijn in het openlijk bespreken van detentieonderwerpen. “We hebben laten zien met welke werkvormen je een veilige omgeving kunt creëren waarin zorgprofessionals dilemma’s met elkaar kunnen bespreken. En er zijn zaadjes geplant om verder over na te denken. Leerzaam deze internationale kennisdeling!”