Training rapporteren voor 500 DV&O’ers

Betere strafrapportages. Met die wens klopte DV&O bij ons aan. De vervoerder van gedetineerden, arrestanten en vreemdelingen is zo’n beetje de grootste club binnen DJI, dus als zij toe zijn aan een opfristraining of nieuwe medewerkers hebben geworven, dan komt een grote groep executieve medewerkers onze kant op. Een vraag waar wij prima op kunnen inspelen, want inmiddels heeft een groot deel van de medewerkers de eendagstraining al achter de rug. Online in verband met de coronamaatregelen.

Training rapporteren voor 500 DV&O’ers
©Rijksoverheid

Nut en noodzaak

Waar een training Rapporteren goed voor is? Heel simpel, gebeurtenissen moeten altijd zó duidelijk worden opgeschreven dat de feiten, de omstandigheden en de toedracht voor de lezer duidelijk zijn. Dat is nodig als iemand in de strafrechtketen achteraf precies wil weten wat er is gebeurd. Hoe gedetailleerder de inhoud, des te waardevoller het rapport.

Op basis van een degelijk rapport kan een vestigingsdirecteur een gepaste disciplinaire maatregel opleggen. Een gedetineerde die klaagt of beroep aantekent, kan zomaar in het gelijk worden gesteld als het onderliggende rapport slecht is. Een kostbaar verhaal, dus trainen we collega’s om zo objectief mogelijk te kijken naar situaties. Hierdoor komen gedragingen en gebeurtenissen duidelijker op papier. Zo zou een deelnemer voor de training kunnen rapporteren dat een gedetineerde agressief gedrag vertoont. Na afronding van de training schrijft hij dat de gedetineerde met zijn gebalde vuisten op de deur slaat. Of dat agressief is en welke straf of maatregel daarbij past, is dan beter te beoordelen.