Coronamaatregelen per 24 december 2021 (t/m 11 februari 2022)

Met ingang van 24 december a.s. zijn de coronamaatregelen voor lesbijeenkomsten in een OI-locatie of andere externe locatie gewijzigd. Dit om de veiligheid voor alle betrokkenen te vergroten. De onderstaande maatregelen gelden in ieder geval t/m 11 februari 2022.

Online indien mogelijk

Alle opleidingen/trainingen die online gegeven kunnen worden ook daadwerkelijk online aangeboden. Voor de opleidingen/trainingen die niet online kunnen worden verzorgd, gelden RIVM-richtlijnen en mitigerende maatregelen. Daarbij stellen we ons de vraag of een training cruciaal is.

Fysieke bijeenkomsten

Opleidingen op locatie waarbij de RIVM-richtlijnen kunnen worden nageleefd (o.a. 1,5 meter afstand), gaan door. Opleidingen waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gevolgd, gaan alleen door als deze cruciaal zijn en met mitigerende (risicoverkleinende) maatregelen. Daarbij trainen we zoveel mogelijk in vaste buddyparen.

Niet-cruciale opleidingen worden uitgesteld.

Mitigerende maatregelen

Voor deelnemers, docenten en acteurs van fysieke bijeenkomsten waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gevolgd, gelden de volgende mitigerende maatregelen:

  • Zelftest voorafgaand aan de bijeenkomst (24 uur geldig)
  • Zoveel mogelijk trainen in vaste buddyparen
  • Desinfectie van attributen
  • Voldoende ventilatie
  • Zelfstandig vervoer naar de locatie
  • Trainen in buitenlucht
  • Gebruik van mondmaskers bij verplaatsing door het gebouw

Zelftest
In de Beslisboom deelname opleiding op locatie staat wanneer de aanwezigen mogen deelnemen en wat te doen bij een positieve zelftest.