Opleiding medewerker BIV: verdieping, kennis en netwerk

Veiligheid in het gevangeniswezen kent veel facetten. Als medewerker Bureau Inlichtingen en Veiligheid (BIV) is Marlinda hier dagelijks mee bezig. Voor meer verdieping, kennis en contact met vakgenoten volgde ze de Basisopleiding DJI tot medewerker BIV. 

Medewerker BIV bij Smartboard
Beeld: ©Opleidingsinstituut DJI

Net als in alle andere inrichtingen van het gevangeniswezen is ook in de PI Haaglanden recent een BIV geïnstalleerd. Voor het gros van de inrichtingen is de functie van medewerker BIV nieuw.

Marlinda bij het smartboard: “Dan zijn de aantekeningen alleen zichtbaar als je dat wilt.”

Marlinda: “Na 17 jaar in diverse functies in de PI te hebben gewerkt, was dit een mooie nieuwe uitdaging. Letterlijk nieuw, want er waren nog geen gebaande paden. Het was dus zaak om zo snel mogelijk effectief te zijn en een zichtbare bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid in de inrichting. De teamleiders veiligheid hebben me goed op weg geholpen. Ook mocht ik de kunst afkijken bij overleggen van andere BIV’s die eerder waren gestart. Daarnaast vond ik de basisopleiding een must om het vak snel in de vingers te krijgen. Ik kon gelijk aansluiten bij de eerste groep.”

Intensief

De opleiding was best intensief. “Je hebt 14 dagen les in 12 weken tijd. Doordat ik net de Beroepsopleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (mbo4) heb afgerond, zat ik nog in een modus van studeren. Dat scheelde wel. Maar het werk ging ook door en gelukkig had ik daarvoor backup van collega’s.”

'Iedereen doet het net even anders. Dan kun je veel van elkaar leren'

Praktisch en verdiepend

Marlinda heeft veel opgestoken. “De opleiding geeft veel verdieping voor je functie. Je krijgt meer inzicht in de visie en rol van ketenpartners op het gebied van veiligheid en er is veel casuïstiek besproken.” Ze noemt een paar belangrijke thema’s van de opleiding. ”Predictive profiling vond ik heel interessant. Je doet onderzoek zonder gelijk een oordeel te vellen. Je wilt natuurlijk resultaat boeken, maar mag je niet laten leiden door een onderbuikgevoel. Radicalisering en extremisme is al twee keer in de praktijk van pas gekomen. Het was heel handig dat ik wist wat ik moest doen en contactpersonen van ketenpartners – zoals het meldpunt Programma aanpak radicalisering en extremisme DJI (PARE) - al kende. Ook de juridische kaders zijn heel belangrijk. Wat mag je wel en wat niet? Wat is bijvoorbeeld het criterium voor meeluisteren met telefoongesprekken?”

Serious game als afronding

Met genoegen kijkt Marlinda terug op de serious game penitentiaire scherpte, het afsluitende onderdeel van de opleiding. “Dat was heel leuk en ontzettend leerzaam. Bepaalde casuïstieken, zoals boeien, communiceren via de portofoon en de praktijk van celinspectie worden opgefrist. Je ziet de blauwe kant van de complexbeveiliging. Ik zat zo in mijn rol, dat ik vergat dat het een spel was. Ik vond het ook heel fijn om nog een dag samen te zijn. We werken in verschillende inrichtingen en iedereen doet het toch net even wat anders. Dan kun je veel van elkaar leren.” Marlinda heeft zelf ook een tip voor haar collega’s. “Ik werk met een smartboard en geen whiteboard. Dan zijn de aantekeningen alleen zichtbaar als je dat wilt.”