Inhoudelijke verdieping en ontmoeting

Alweer het tweede DJI Academy-jaar is afgerond. Met als motto ‘Voor krachtig leiderschap, verbinding en ontwikkeling’ zijn de DJI-directeuren voor een programma van masterclasses uitgenodigd. Hans Plattel, vestigingsdirecteur PI Zwolle kijkt er met genoegen terug. Centraal stond de strategische samenwerking met de regionale netwerkpartners.

“Allereerst wil ik graag de mensen die het afgelopen jaar het programma van de DJI Academy georganiseerd hebben van harte bedanken. Voor de zeer passende keuze van het thema ‘strategische samenwerking met netwerkpartners’ en voor de keuze van sprekers en opzet van het programma. Ik heb niet het hele aanbod bij kunnen wonen, maar veel plezier beleefd aan de sessies waaraan ik deelnam.”

Wat heeft de DJI Academy je opgeleverd?

“Voor mij heeft de DJI Academy twee waardevolle functies, namelijk inhoudelijke verdieping op ons vak en ontmoeting met collega’s. Dat laatste is helaas door de pandemie maar zeer beperkt mogelijk geweest. Digitaal en informeel samenzijn gaan nu eenmaal moeilijk samen. Hopelijk volgend jaar beter.

Inhoudelijke verdieping gaat natuurlijk over de keuze van thema’s en sprekers, maar zeker ook over de vaak zeer geanimeerde gesprekken die we met elkaar hebben naar aanleiding van een introductie of college van een spreker. Het delen van eigen ervaringen met collega’s op het gebied van samenwerking met netwerkpartners heeft mij, naast een theoretische verdieping door een spreker, stof tot nadenken gegeven. Dit heeft gelukkig minder te lijden gehad onder de pandemie: digitaal ervaringen uitwisselen en kennis tot je nemen is voor mij een prima alternatief gebleken. Dit is overigens geen pleidooi om hiermee door te gaan als fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn. De onderlinge verbinding tussen collega’s en het goede gesprek, zeker zo belangrijk voor de Academy wat mij betreft, krijgen bij fysieke bijeenkomsten toch makkelijker gestalte.”

Stof tot nadenken en vaak zeer geanimeerde gesprekken

Wees erbij

“Opvallend was de vrij vaste kern van deelnemers aan de bijeenkomsten. Het lijkt me goed om uit te vinden hoe we de deelname verder kunnen vergroten, dat zou voor mij in ieder geval ten goede komen aan de beide functies (ontmoeting en verdieping van kennis). Ik zou collega’s op willen roepen om prioriteit te geven aan de DJI Academy-bijeenkomsten.” Lachend: “Ja, ik weet dat er meer prioriteiten zijn. Wat een mooi vak hebben wij toch!”

Wat wens je voor het nieuwe Academy-jaar?

“Dat zijn een paar zaken. Aansprekende thema’s uit ons vakgebied, uitdagende sprekers uit ons netwerk, uitbreiding van het aantal deelenemers en fysieke bijeenkomsten met hapje en drankje. Voor nu nogmaals dank voor het afgelopen jaar en tot binnenkort, ik maak ruimte in mijn agenda!”

Diners pensants

De DJI Academy heeft het afgelopen jaar helemaal online plaatsgevonden. Een onderdeel hebben de deelnemers nog tegoed. Dat zijn de ‘diners pensants’: regionale, bestuurlijke bijeenkomsten met netwerkpartners. Die zullen dit jaar, zodra het kan, fysiek worden georganiseerd. Verder is het nieuwe programma in ontwikkeling.