Vanaf 12 mei 2021 is het gehele opleidingsaanbod te volgen

Vanaf 12 mei 2021 kan ons gehele opleidingsaanbod weer worden gevolgd. De wijze van uitvoering is zo gekozen dat de leerdoelen worden gehaald en het verspreidingsrisico van corona is geminimaliseerd.

Categorieën

Daarbij onderscheiden we de volgende categorieën:

1. Online opleidingen en online modules van opleidingen (bijvoorbeeld in de basisopleidingen)

2a. Cruciale fysieke klassikale trainingen waarbij de RIVM-richtlijnen (zoals 1,5 meter afstand) voldoende kunnen worden gewaarborgd

2b. Cruciale fysiek-contacttrainingen en -bijeenkomsten waarbij de RIVM-richtlijnen onvoldoende kunnen worden gewaarborgd. Hierbij gelden mitigerende maatregelen. Dit betreft onder meer een programma van 2 weken training in 2-tallen (zgn. buddy-systeem) als onderdeel van de basisopleiding.

2c. De derde week van de fysiek-contacttrainingen van basisopleidingen met groepsgewijze oefeningen met 5-, 6- of 12-tallen (zgn. meerpersoonsoptreden). Deelnemers en trainers doen een sneltest.

In Opleidingsuitvoering vanaf 12 mei 2021 staat precies onder welke categorie de opleidingen vallen.

In dit eerdere nieuwsbericht zijn de ingestelde maatregelen voor trainingen op locatie beschreven.

Monitoring

Wij volgen de ontwikkelingen van het aantal (positieve) tests, quarantaines en annuleringen dagelijks en nemen indien nodig extra maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen. De ontwikkelingen bespreken we periodiek met het OMT.

Blijf gezond en zorg goed voor jezelf & elkaar!

Opleidingsinstituut DJI