Basisopleiding tot medewerker BIV betaalt zichzelf terug

In alle inrichtingen van GW/VB is of wordt een Bureau Inlichtingen en Veiligheid (BIV) ingericht. Met de Basisopleiding DJI tot medewerker BIV maken de medewerkers zich het vak met de vele aandachtsgebieden eigen volgens een landelijke basisstandaard.

“Het BIV werkt als een centraal, gecoördineerd informatieknooppunt ten behoeve van de veiligheid in de inrichting. Belangrijke aandachtsgebieden daarbij zijn voortgezet crimineel handelen in detentie (VCHD), radicalisering en penitentiaire scherpte. Tijdens 14 lesdagen leren de medewerkers hoe zij met die thema’s aan de slag gaan in hun inrichting. Het oppikken van signalen, het bij elkaar brengen van informatie van risicovolle gedetineerden, predictive profiling en schakelen met politie en andere partners staan op het programma”, vertelt senior docent Anne-Fleur Pompen.

Brede basis van experts

Met experts uit diverse geledingen heeft Anne-Fleur de opleiding ontwikkeld. “Er is input opgehaald bij beleidsmedewerkers van het hoofdkantoor, hoofden veiligheid en huidige medewerkers BIV. Belangrijk waren ook de expertsessies VCHD met onder meer politie en GRIP. De opleiding is helemaal vanuit de DJI-context ontwikkeld.”

Er is nauwelijks te zien dat de pan geprepareerd was. Dankzij x-ray is de smartphone in de bodem van de pan te zien.

Grote lokale successen

Vanuit zijn coördinerende rol als projectleider voor het opzetten van het landelijk Bureau inlichtingen en Veiligheid is Yvo Boelhouwers betrokken bij de ontwikkeling. “De opleiding is erg relevant. Er wordt onder meer stilgestaan bij de juridische kanten en de soorten informatiebronnen. Er onstaat ook een netwerk tussen de medewerkers BIV onderling. Sterk vind ik het gegeven dat in een relatief korte periode al grote successen door de lokale BIV’S behaald zijn. Zo is dankzij BIV-info voorkomen dat veel contrabande de vestigingen binnenkwam. Ook zijn er strafbare feiten en niet integer gedrag ontdekt en zijn de netwerken tussen gedetineerden onderling, duidelijker geworden. En dit is nog maar het begin!”

Het BIV opent voor de directie de deur naar de verborgen criminaliteit binnen de vestiging, maar sluit de deur naar VCHD - Yvo

Nut in de praktijk zichtbaar

Yvo ziet nu al dat de opleiding zijn nut in de praktijk bewijst. “De vertrouwensrelatie tussen personeel en medewerkers BIV is gegroeid. Ze kregen handvatten om te laten zien dat BIV een bijdrage levert aan de veiligheid binnen de PI. Veel relevante info wordt nu gevraagd en ongevraagd bij medewerkers BIV aangeleverd. Ik zou mijn collega’s dan ook aanbevelen om de medewerkers vrij te maken voor de opleiding. In eerste instantie gaf de opleiding wat extra werkdruk door de voorbereidingsopdrachten en deelname in klassikaal verband. Na evaluatie is dit bijgesteld. Kortom: een aanrader die zich in de praktijk terugbetaalt!”

Ga voor meer informatie naar Basisopleiding DJI tot medewerker Bureau Inlichtingen en Veiligheid.