Summer School 2021: DJI voor iedereen? Bouwen aan een inclusieve organisatie!

De inschrijving voor de Summer School 2021 is open!

De rijksoverheid streeft naar een inclusieve organisatie. In het Strategisch Personeelsbeleid (SPB) 2025 Rijksoverheid staat:

We hechten aan een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar zij zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen om hun mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en waar zij zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen.

Onrecht door racisme en discriminatie staat in Nederland heel duidelijk op het netvlies. En dat brengt DJI tot de vraag; hoe inclusief zijn wij eigenlijk? Om deze vraag te beantwoorden, moeten wij bereid zijn vanuit andere perspectieven naar onszelf, onze teams en onze organisatie te kijken.

Summer School

In deze Summer School onderzoeken we met elkaar wat we te doen hebben om nog meer een organisatie te worden waarin iedereen gelijke kansen krijgt en zich veilig en welkom voelt. Ongeacht waar je bent geboren, waar je in gelooft of van wie je houdt.

Voor wie

De sessies zijn voor alle medewerkers van DJI. Sessie 2 is alleen voor leidinggevenden.

Online

Alle sessies worden online gegeven.

Sessie 1: De brillen van Inclusie

Donderdag 10 juni - 14.30-17.00 uur

De 21e-eeuwse (overheids)manager geeft leiding aan een team dat meer dan ooit divers is. Divers qua leeftijd, gender en culturele/etnische afkomst. Vanuit welke bril kijken deze medewerkers naar werk, leren en ontwikkelen en naar zichzelf als werknemer? Wat zijn hun waarden, wensen en behoeften? Welke wereld is hun referentie?
De spreker neemt je mee in:  

  • de denk- en leefwereld van generaties: babyboomers, generatie X, Y en Einstein
  • de match tussen organisatie X en generatie Y
  • culturele diversiteit; de piramide van Maslow en van Pinto
  • kijken naar gender als mix van kwaliteiten

Spreker Thomas Verhiel

Na zijn opleiding Beleids- en Organisatiewetenschappen heeft hij als adviseur gewerkt bij Twynstra Gudde, waarvan de laatste twee jaar als manager van de adviesgroep Talentive. Daarna heeft hij het zeer succesvolle Frisse Blikken opgericht en werkt nu als zelfstandige. In de afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van talentmanagement, generatieleren en verandermanagement. 

Schrijf je in voor De brillen van inclusie (sessie 1)

Sessie 2: Route naar een inclusief DJI - De rol van leiders

woensdag 16 juni -  09.30-12.00 uur (alleen voor leidinggevenden)

Diversiteit is een realiteit, inclusie is een keuze en verbinden een groeiende noodzaak voor de publieke sector, ook voor DJI met ruim 13.000 medewerkers. Van nut en noodzaak van diversiteit en inclusie zijn velen overtuigd. Tegelijk brengen verschillen in de samenleving en in organisaties spanningen met zich mee. Ermee omgaan is nog geen vanzelfsprekendheid. Wat is er aan de hand in de samenleving rond dit vraagstuk en wat is de weerslag ervan op DJI?

In dit interactieve webinar neemt de spreker je mee naar de essentie van diversiteit, de verschillende gezichtspunten en bespreekt met ons de dilemma’s in de praktijk en hoe daarmee om te gaan. We verkennen een veelvoud aan mogelijkheden om tot een inclusieve cultuur te komen en wat dit betekent voor de rol van leiders. Om welke eigenschappen en gedragingen gaat het bij inclusief leiderschap en hoe geef je er vorm aan? Nog belangrijker, hoe kun je verbinden vanuit waarden? In de break-out sessies zoomen we in op de persoonlijke waarden en organisatiewaarden en wat deze betekenen voor het overbruggen van tegenstellingen in je rol als leidinggevende. Je verkent je persoonlijke grenzen, diep menselijke waarden en je dilemma’s als leidinggevende. Met behulp van de (mini) InclusieScan ontdek je hoe inclusief je bent.

Spreker Saniye Çelik

Saniye Çelik is lector Diversiteit Hogeschool Leiden, tevens decaan leeratelier Inclusief Leiderschap bij de NSOB, en verzorgt opleiding voor burgemeesters en publieke leiders vanuit de Universiteit Leiden. Ze promoveerde aan de Leidse universiteit op het themadiversiteit in publieke organisaties. Zie ook haar publicaties.

Schrijf je in voor Route naar een inclusief DJI - De rol van leiders (sessie 2)

Sessie 3: Inclusie niet los van autonomie en affectie

dinsdag 22 juni - 14.30-17.00 uur

Inclusie is één van de basisbehoeftes die wij mensen hebben. In de kern gaat inclusie over wie waaraan mag meedoen, wie waarover mag meepraten en wie wat mag meebeslissen. En wie vooral niet. Deze basisbehoefte manifesteert zich vooral in groepen. Op dit moment is inclusie ‘hot’:  inclusief leiderschap, inclusieve organisaties en een inclusieve maatschappij. Maar Inclusie is slechts één van de drie basisbehoeften die wij mensen hebben. Er zijn er nog twee die daarbij horen: autonomie en affectie. Kort samengevat zijn het fundamenteel menselijke behoeftes aan erkenning. Bij inclusie om de erkenning dat je er bent, bij autonomie om de erkenning van wat je kunt en bij affectie om de erkenning voor wie je bent. De kerntaken van DJI zijn ook bijzonder basaal en fundamenteel, zowel voor gedetineerden als personeel. Wat betekent inclusie niet los van autonomie en affectie voor DJI. Hoe ziet onze uitdaging er dan uit?

Spreker Martha Mens

Martha is rijksconsultant en docent aan de Universiteit Utrecht. Van huis uit organisatiepsycholoog en klinisch psycholoog. Zij bekijkt organisaties vanuit het model ‘the organisation in the mind’.

Schrijf je in voor Inclusie niet los van autonomie en affectie (sessie 3)

Sessie 4: HOE dan binnen DJI?

woensdag 30 juni - 14.30-17.00 uur

Hoe kunnen we binnen DJI bouwen aan een inclusieve organisatie? Wat kan iedere medewerker zelf doen, wat kunnen we op team- en organisatieniveau doen? Op basis van de eerste drie sessies en de vragen en behoeften die hieruit blijken, maken we deze sessie op maat. Thomas Verhiel, Saniye Çelik en Martha Mens gaan in op jouw/onze specifieke uitdagingen.

Sprekers: Thomas Verhiel, Saniye Çelik en Martha Mens

Schrijf je in voor HOE dan binnen DJI? (sessie 4)

Kosten

Deelname aan de Summer School is centraal gefinancierd door DJI en daarmee kosteloos voor de deelnemers.

Aanmelden

DJI-medewerkers kunnen zich voor één of meer bijeenkomsten aanmelden via sophie.oidji.nl.
Ketenpartners kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar servicepunt@dji.minjus.nl met vermelding van hun naam, functie, organisatie en naar welke bijeenkomst(en) ze willen komen. Meld je in Sophie af als je toch niet deelneemt, zodat iemand anders zich in jouw plaats kan inschrijven.