Ontwikkelen professionele beroepshouding tijdens de basisopleiding

De basisopleiding is een veelomvattend traject. Het is daarbij een uitdaging om alle opgedane kennis en vaardigheden met elkaar te verbinden, een logische brug naar de praktijk te slaan en een professionele beroepshouding te ontwikkelen. Als dit lukt, is de eindopbrengst groter dan de optelsom van de losse delen. Recent is hier flink op ingezet. Sr. opleider Erik Bannenberg vertelt hoe.

Groepsdocent zorgt voor rode draad

“Deelnemers leren heel veel tijdens de basisopleiding, van verschillende docenten en specialisten. In de praktijk zijn alle thema’s echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als spil gedurende het opleidingstraject zorgt de groepsdocent voor de verbinding”, vertelt Erik. “Dit gaat over verbinding tussen de thema’s, maar ook over verbinding in een ontwikkeltraject van de deelnemers naar DJI-professionals.”

Professionele beroepshouding

“In zes bijeenkomsten coacht de groepsdocent de groep in een bewustwordingsproces. Het doel is een professionele beroepshouding te ontwikkelen.” Erik licht toe wat dit is: “Een professionele beroepshouding is onmisbaar om het werk bij DJI goed te kunnen doen. In de basisopleiding leren medewerkers de kennis en vaardigheden aan die zij voor hun functie nodig hebben. Deze kunnen zij pas echt goed inzetten vanuit de juiste professionele beroepshouding. Daarin komt al het geleerde namelijk op een logische manier bij elkaar.”

Portfolio

Het portfolio dient als instrument in het individuele ontwikkeltraject. “Deelnemers houden hun eigen ontwikkeling en uitdagingen hierin bij. De groepsdocent daagt hen uit en bevraagt hen hierover. Ook formuleren de deelnemers leerdoelen voor de praktijkperiode van hun opleiding. De meeste basisopleidingen kennen zo’n middenblok van drie weken in de inrichting. Het portfolio slaat dus ook een brug naar de praktijk en de begeleidende mentor vanuit de inrichting. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn tussen opleiding en praktijk.”

Reflectie in de toekomst

We zijn nog aan het onderzoeken of en hoe we herhalingsmomenten kunnen scheppen, zodat reflectie op het geleerde ook over een half jaar de borging versterkt.