Het ‘geweten’ van Elementaire zelfverdediging trainen in complexe scenario’s

Elementaire zelfverdediging (EZ) is de grootste module van de basisopleiding. Dit gaat altijd over fysiek ingrijpen. “Fysiek ingrijpen staat echter niet op zichzelf”, vertelt Harry Hittema, sr. trainer en coördinator expertise Beveiliging & Weerbaarheid. “Het is een ultiem middel in situaties waarbij allerlei elementen spelen en een breed scala van kennis en vaardigheden wordt ingezet. Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam (afdeling bewegingswetenschappen) hebben we onderzocht hoe – net als in het echt – deze kennis en vaardigheden in realistische casuïstiek kunnen worden samengebracht en geoefend.”

Voorbeeld

Harry geeft een voorbeeld: “Bij een dreigend incident zullen medewerkers eerst de dialoog moeten aangaan, ze zetten de-escalerende vaardigheden in, kunnen fysiek ingrijpen en indien nodig opschalen naar het IBT. Ze rapporteren daarna gelijk over het incident en gaan na of proportioneel/subsidiair is gehandeld. Door deze elementen en onder meer juridisch kader, psychische stoornissen en gesprekstechnieken toe te voegen in de scenario’s wordt het element ‘geweten’ toegevoegd aan de training EZ.”

Scenario’s ontwikkeld

Samen met de fysieke trainers, coördinatoren van de expertiseteams van het OI en de wetenschappers van het VU zijn diverse scenario’s ontwikkeld en uitgespeeld en klaar om in te zetten in de training EZ. Zodra het kan – vanuit de coronasituatie – zal telkens een trainer van een ander expertisegebied meelopen in de training EZ om de scenario’s in de praktijk met de deelnemers te kunnen oefenen.