Nieuwe leden Commissie van Toezicht snel op vlieghoogte met introductietraining

Kennis van en bekendheid met de geldende regelgeving in een justitiële inrichting draagt bij aan het verbeteren van de uitvoering van de taken van een lid van de Commissie van Toezicht (CvT).

Voor nieuwe leden en secretarissen is daarom een introductietraining ontwikkeld.

Training

Deze training geeft inzicht in:

  • de wet- en regelgeving in justitiële inrichtingen
  • de grondrechtenbeperking
  • niveaus van regelgeving (wetten, maatregelen, regelingen en huisregels)
  • voorbehouden beslissingen, zoals ordemaatregelen en disciplinaire straffen
  • rechten en plichten van justitiabelen
  • verschillende klachtwegen van justitiabelen
  • de taken en functie van de Commissie van Toezicht

Gedeelde behoefte

“De wens om nieuwe leden bij aanvang van hun werkzaamheden snel op vlieghoogte te brengen bestond al langer”, vertelt senior trainer/ontwikkelaar Mark. “De e-learning is in afstemming met de klankbordgroep CvT ontwikkeld en zal door het coördinerende orgaan actief bij aanstaande leden onder de aandacht worden gebracht.”

Commissie van Toezicht

Een Commissie van Toezicht (CvT) is een bij wet ingestelde groep mensen die toezicht houdt op het reilen en zeilen binnen een justitiële inrichting. Deze kijkt als het ware mee over de schouders van de directeur en oefent toezicht uit vanuit de maatschappij. Dit is van belang vanwege de afhankelijke positie van justitiabelen. Ga voor meer informatie over de CvT naar Commissie van Toezicht.

De e-learning volgen

Nieuwe leden van de Commissie van Toezicht kunnen toegang krijgen tot de e-learning via ons Servicepunt (servicepunt@dji.minjus.nl of 088 07 27150).