“Stilzitten en naar theorie luisteren is er ook online niet meer bij”

Online lesgeven - en krijgen - is een vak apart, zeker voor sommige modules. De afgelopen maanden hadden zowel trainers als deelnemers een vuurdoop.

Kun je bijvoorbeeld online gespreksvaardigheden ontwikkelen en oefenen met een acteur? Twee pijlers van de training Communicatie en agressiebeheersing.

“Intussen is gebleken dat dit boven verwachting goed werkt”, vertelt sr. trainer Jan.

“Ook al praat je tegen een beeldscherm, de stem en gezichtsuitdrukking van een ‘agressor’ komen zeer realistisch over."

"Zo realistisch dat het dragen van een koptelefoon wordt aanbevolen, omdat anders de buren of kamergenoten zich kunnen afvragen wat er allemaal gaande is.”

Sinds de omslag naar online onderwijs hebben de opleiders zich vlot bekwaamd in deze werkwijze. Gaandeweg zijn ook diverse modules op basis van de eerste ervaringen iets fijngeslepen.

“In de module Communicatie en agressiebeheersing bijvoorbeeld bleken het blok zelfstudie (onder andere het analyseren van praktijkfragmenten) en klassikale nabespreking vlotter te gaan dan gepland, waardoor er meer tijd is om te oefenen met een acteur."

"Dit komt direct ten goede aan het behalen van de leerdoelen. Zelf oefenen sluit bovendien goed aan bij DJI’ers: dat zijn doeners.”

Andere voorbeelden van gebruikte werkvormen en digitale middelen zijn petje op petje af, jigsaw, geïntegreerde e-learnings, quizzen, video-opdrachten en de DialogueTrainer. Online leren is dus theorie én actie!

De module Communicatie en agressiebeheersing is onderdeel van de basisopleidingen voor piw’ers, dth’ers en complexbeveiligers.