DJI via Sophie aangesloten op Leer-Rijk

DJI is via het online leerportaal Sophie aangesloten op Leer-Rijk. Deze aansluiting draagt bij aan het principe van een compacte rijksdienst en samenwerking met andere rijksonderdelen.

Het generieke opleidingsaanbod in Sophie is hiermee binnen DJI in één keer uitgebreid met circa 800 opleidingen.

Leer-Rijk is het rijksbrede portaal voor leren en ontwikkelen.

Rijksopleiders, zoals de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen, bieden hier hun opleidingen op aan.

Ook aanbestede opleidingen van externe leveranciers staan op Leer-Rijk.

Vereenvoudiging inkoopproces opleidingen

Deze opleidingen kunnen nu rechtstreeks worden aangevraagd via Sophie. Ofwel via één portaal. Aanvragers zien de opleidingsinformatie, - locatie en startdata en kunnen direct hun keuze maken zonder een aanvraag bij het makelloket van het OI te hoeven indienen. Inschrijven wordt zo eenvoudiger en leren laagdrempeliger. De werkwijze is hetzelfde als bij open inschrijvingen: goedkeuring van de leidinggevende is in het proces ingebouwd en de leeractiviteit verschijnt in de rapportages en na afronding in het portfolio van de cursist. De opleidingen in Sophie te vinden met het filter leverancier 'Leer-Rijk Opleidingsinstituut DJI'.

Toekomst

De verwachting is dat meer opleidingen van externe leveranciers via Sophie zullen worden aangevraagd in plaats van langs een andere route, waardoor in de rapportages een completer beeld ontstaat van leren en ontwikkelen binnen DJI. Ook is de verwachting is dat het aanbod op Leer-Rijk steeds verder wordt uitgebreid. Het OI kan ook eigen aanbod dat relevant is voor andere rijksonderdelen aanbieden via Leer-Rijk. Om te beginnen is de Basistraining tegengaan radicalisering en extremisme er op geplaatst.