Ook het fysieke (contact)onderwijs gaat weer door

Na het online onderwijs is nu ook het fysieke en contactonderwijs opgestart. Daarmee worden alle leeractiviteiten weer verzorgd.

Om dit veilig te kunnen doen voor cursist en docent wordt daarbij de volgende lijn gevolgd:

  • online als het kan
  • met 1,5 meter afstand als dit nodig is (om de leerdoelen te behalen)
  • < 1,5 meter afstand (met mitigerende maatregelen) voor vitale vaardigheden waarbij fysiek contact noodzakelijk of onvermijdelijk is

Op basis van inhoudelijke afwegingen (bijvoorbeeld of leerdoelen wel of niet behaald kunnen worden) is/wordt per leeractiviteit of module besloten of deze online kan worden verzorgd of toch fysiek op locatie moet plaatsvinden.

COVID-richtlijnen op opleidingslocaties

Op de opleidingslocaties gelden COVID-richtlijnen. Voor het fysieke contactonderwijs zijn hierbij nog extra maatregelen ter bescherming van deelnemers en docenten van kracht.