Succesvolle proef Fysieke Vaardigheidstoets met RIVM-richtlijnen

Afgelopen week hebben de eerste DV&O-groepen de Fysieke Vaardigheidstoets afgelegd onder aangepaste omstandigheden in relatie tot COVID-19.

Van deze training zijn vooraf in samenwerking/overleg met DPMO, DV&O en de COR de risico’s in kaart gebracht (Taak Risico Analyse) én mitigerende maatregelen opgesteld.

Op het terrein van DC Zeist is het parcours uitgezet in een open tent.

Enkele andere maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen zijn een checkgesprek vooraf, tussentijdse ontsmetting van materialen, maximaal 4 deelnemers in de tent en kleedkamer, het dragen van wegwerphandschoentjes en 1,5 meter afstand houden.

Ook de warming-up vond buiten plaats.

De DV&O-deelnemers hebben het parcours allemaal binnen de gestelde tijd af kunnen leggen, ondanks de andere ondergrond. Deelnemers en docent vonden het prettig om de toets in de buitenlucht te doen en de doorstroom ging vlot ondanks de maatregelen.

Het is een goede start die - in overleg met het DJI-beraad - gecontroleerd kan worden voortgezet.