Themadag voor vertrouwenspersonen

In samenwerking met het hoofdkantoor heeft het Opleidingsinstituut DJI op 30 januari 2020 een themadag voor vertrouwenspersonen van DJI georganiseerd.

DJI is mensenwerk en DJI’ers werken in kwetsbare situaties. Schendingen van integriteit binnen DJI zijn ontoelaatbaar, maar incidenten zijn nooit helemaal te voorkomen.

Dit maakt de rol van vertrouwenspersoon extra belangrijk voor onze organisatie.

Met presentaties/workshops over ‘GRIP en integriteit’, ‘LHBTI op de werkvloer’ en 'grip op angst' over angstcultuur bij organisaties kregen de circa zestig deelnemers handvatten om hun rol te versterken.

Zoals gezegd zijn incidenten nooit helemaal te voorkomen, maar je kunt wel zelf bepalen hoe je hiermee omgaat en leidinggeven binnen DJI is óók ervoor zorgen dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen.