College Tour Criminologie 2020 van start

Met een record aantal deelnemers (120!) is de nieuwe College Tour Criminologie op 21 januari van start gegaan.

De helft van de deelnemers waren netwerkpartners waarmee de ‘Blik naar buiten’ goed gestalte kreeg.

Naast een college van 2,5 uur over Identiteit en autoriteit door prof. dr. Paul Verhaeghe vonden levendige ontmoetingen tijdens de maaltijdbreak en plenaire uitwisseling plaats.

Het was een verrijkende bijeenkomst.