Grote crisisoefening PI Zwolle

Een grote crisisoefening is de ultieme beproeving voor de crisisorganisatie. Dit vergt een gedegen voorbereiding.

Voor de PI Zwolle is dit traject gestart in mei met een basistraining crisismanagement (1,5 dag), een voorbereidende training met de Veiligheidsregio IJsselland (politie, brandweer, ambulancedienst, gemeente) en DV&O en het schrijven van een crisisscenario. Deze maand mondde het traject – onder gedeelde regie van het Opleidingsinstituut DJI - uit in een grote crisisoefening.

Proef met ‘actiecentrum’

Het scenario betrof een brand als gevolg waarvan twee afdelingen waar gedetineerden verbleven moesten worden ontruimd.

De bijna honderd gevangenen werden overgebracht naar andere gevangenissen.

Als proef is hierbij gewerkt met een ‘actiecentrum’ als alternatief voor het bekende operationeel team en crisisteam. Het actiecentrum sluit goed aan op de DJI-praktijk en bij de organisatie van de Veiligheidsregio. Het is ervaren als efficiënt en effectief.

RTV Oost filmde een korte impressie van de geslaagde oefening.