Militair Penitentiair Centrum Stroe zet eerste score Serious game neer

'De tijd vloog voorbij!' was de eerste reactie van de twee teams van het MPC na hun onderlinge strijd in penitentiaire scherpte.

Beide teams hebben een uitdagende tijd neergezet voor volgende teams die hun penitentiaire scherpte willen verbeteren. Tijdens de ‘action game' zijn de teams ruim twee uur aaneengesloten in actie geweest (zonder koffiepauze) om kritische werksituaties op te lossen.

In een plenaire nabespreking is daar vervolgens op gereflecteerd.
In de ‘brain game’ – het andere dagdeel – hebben de deelnemers met een interactieve quiz en opdrachten hun theoretische kennis en praktische vaardigheden opgefrist op het gebied van penitentiaire scherpte, als team en individueel.

Penitentiaire scherpte vergroten

De serious game is een spannend spel dat niet voor vermaak wordt gespeeld maar tot doel heeft vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en inzicht van de deelnemers te vergroten.

De leeromgeving - afdeling in DC Zeist - is uiterst realistisch en sluit volledig aan bij de dagelijkse praktijk van DJI-medewerkers.

Een leervorm die ‘onze doeners’ intrinsiek motiveert blijvend aan hun vakmanschap te werken. Penitentiaire scherpte is een belangrijk DJI-thema.

De nieuwe OI-game sluit hierop aan. In het spel kom je in situaties terecht waarin je verschillende veiligheidshandelingen uitvoert, zoals celinspectie, boeien en fouilleren. Ook doet de serious game een beroep op je probleemoplossend vermogen en communicatieve vaardigheden.

Serious game aanvragen

Ga naar sophie.oidji.nl voor meer informatie over de serious game.