Koning brengt werkbezoek weerbaar bestuur en veiligheid

Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander bracht 10 september 2019 een werkbezoek aan de tweede bijeenkomst van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur in de gemeente Ouder-Amstel.

Het Opleidingsinstituut DJI traint geregeld burgemeesters en wethouders in ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging’ en was er vanuit die bijdrage bij.

Een aanzienlijk deel van de burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden heeft te maken met agressie en geweld.

Deze intimidatie zet de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers onder druk.

Daarom hebben ongeveer dertig partners uit de publieke sector, met steun van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid, in 2018 het Netwerk Weerbaar Bestuur opgericht. Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander woonde de tweede bijeenkomst van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur bij.

De Koning sprak met deze groep over hoe zij zich mentaal en fysiek kunnen weren en hoe zij elkaar kunnen helpen, onder meer door het bespreekbaar maken van morele dilemma’s. Aan bod kwamen ook voorbeelden van instrumenten om weerbaarheid en veiligheid te vergroten. Zo verzorgt het Opleidingsinstituut DJI de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging’ voor veel burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden.

De Koning kreeg van Harry Hittema van het OI uitleg over de werking van de trainingen en sprak met bestuurders over hun ervaringen.