Zorg & Begeleiding

Bij DJI verblijven mensen die veelal kampen met psychiatrische beperkingen, verslaving, middelenmisbruik of een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Deze (multi-)problematiek beïnvloedt in veel gevallen de re-integratie en het recidiverisico.

Zorg & Begeleiding

Met een specialistisch opleidingsaanbod doen de DJI-medewerkers de kennis en vaardigheden op die de zorg voor en begeleiding van justitiabelen met dergelijke problematiek vereist.

Ons aanbod is onder meer op maat gesneden voor medewerkers PPC, ISD en EZV, casemanagers en verpleegkundigen en varieert van losse modules tot complete trajecten voor specifieke functies. Ook het behalen van een MBO-diploma gericht op justitiabelen die meer zorg nodig hebben, is via ons mogelijk. Dit zijn Begeleider Specifieke Doelgroepen (MBO 3) en Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (MBO 4).

Het team Zorg & Begeleiding bestaat uit goed geïnformeerde professionals met een zorg-gerelateerde achtergrond en veel kennis en ervaring op het gebied van forensische zorg en psychiatrie in gesloten kaders. Het team volgt praktijk- en kennisontwikkeling op de voet.

Thema's

Binnen Zorg & Begeleiding onderscheiden we onder meer de volgende thema’s:

  • Oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering
  • Methodisch werken
  • Sociotherapie
  • Psychopathologie
  • Verstandelijke beperkingen
  • Verslavingsproblematiek
  • Werken in gedwongen kader; effect op medewerkers
  • Intervisie
  • Multi-disciplinair werken
  • Teamtrainingen

Ga voor ons opleidingsaanbod naar Sophie, het online leerportaal van DJI.