Zorg & begeleiding

Bij DJI verblijven mensen die veelal kampen met psychiatrische beperkingen, verslaving, middelenmisbruik of een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan.

Deze (multi-)problematiek beïnvloedt in veel gevallen de re-integratie en het recidiverisico.

Een persoon zit alleen in een ruimte met zijn hoofd voorover gebogen.

Met een specialistisch opleidingsaanbod doen DJI-medewerkers de kennis en vaardigheden op die de zorg voor en begeleiding van justitiabelen met dergelijke problematiek vereist.

Het team 'zorg & begeleiding' bestaat uit goed geïnformeerde professionals met een zorg-gerelateerde achtergrond en veel kennis op het gebied van forensische zorg en psychiatrie in gesloten kaders. Het team volgt praktijk- en kennisontwikkeling op de voet.

Ons aanbod varieert van losse modules tot complete trajecten voor specifieke functies. Ook het behalen van een MBO-diploma gericht op justitiabelen die meer zorg nodig hebben, is via ons mogelijk. Dit zijn Begeleider Specifieke Doelgroepen (MBO 3) en Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen (MBO 4).

Thema's

Binnen 'zorg & begeleiding' onderscheiden we onder meer de volgende thema’s:

  • oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering
  • methodisch werken
  • sociotherapie
  • psychopathologie
  • verstandelijke beperkingen
  • verslavingsproblematiek
  • werken in gedwongen kader; effect op medewerkers
  • intervisie
  • Multi-disciplinair werken
  • teamtrainingen

Ga voor ons opleidingsaanbod naar Sophie, het online leerportaal van DJI.