Veiligheid & crisisbeheersing

Medewerkers bij DJI kunnen dagelijks worden geconfronteerd met situaties die te maken hebben met veiligheid, zoals agressie van een justitiabele, contrabande of een crisissituatie.

Het waarborgen van een veilig leef- en werkklimaat heeft hoge prioriteit.  Wij trainen medewerkers onder andere op het gebied van penitentiaire scherpte.

Ondanks zorgvuldig handelen kan er een crisissituatie ontstaan. Door goed voorbereid te zijn, kun je adequaat reageren en de schade beperken. Met ons aanbod van trainingen en oefeningen train je jouw organisatie in crisismanagement.

BHV-opleidingen

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is iedere organisatie verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Zo ook DJI. Eigen medewerkers worden opgeleid tot bedrijfshulpverleners, zodat bij incidenten snel en effectief hulp wordt geboden, zonodig tot de brandweer, ambulance en politie is gearriveerd.

De BHV binnen DJI wijkt af van de BHV in andere organisaties. Zo heeft de DJI-bedrijfshulpverlener te maken met cellen, afgesloten deuren en justitiabelen met beperkte bewegingsvrijheid. Dit vereist een BHV-organisatie op maat.

Om dit te bereiken krijgen BHV'ers diverse opleidingen en onderhoudstrainingen. Deze opleidingen zijn aan te vragen via de BHV-coördinator van de inrichting.