Recht & regelgeving

DJI voert straffen en maatregelen uit die door de rechter worden opgelegd. Daarmee leveren we een bijdrage aan de Nederlandse rechtsstaat en de veiligheid van de samenleving.

Kennis van rechten en plichten van justitiabelen is dan ook noodzakelijk voor DJI-medewerkers. Het is een voorwaarde om bij te dragen aan een zorgvuldig en humaan verblijf in detentie. 

Diverse brochures van de Dienst Justitiële Inrichtingen liggen op tafel.

Met een breed palet aan trainingen dragen we bij aan de kennis die DJI-medewerkers en leden van de Commissie van Toezicht op het gebied van recht en regelgeving nodig hebben in hun dagelijkse werk.

Het aanbod is ook relevant voor ketenpartners, zoals de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Raad voor de Kinderbescherming en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Ga voor ons opleidingsaanbod naar Sophie, het online leerportaal van DJI.