Recht & Regelgeving

DJI voert door de rechter opgelegde straffen en maatregelen uit, en levert daarmee een bijdrage aan de Nederlandse rechtsstaat en de veiligheid van de samenleving.

Kennis van rechten en plichten van justitiabelen is dan ook noodzakelijk voor DJI-medewerkers en voorwaarde voor een zorgvuldig en humaan detentieverloop en een positief en motiverend detentieklimaat.

Met een breed palet aan trainingen dragen we bij aan de kennis die DJI-medewerkers en leden van de Commissie van Toezicht op het gebied van Recht & Regelgeving nodig hebben in hun dagelijkse werk.

Het aanbod is ook relevant voor ketenpartners, zoals RN, RvdK, DTV en IND.

Ga voor ons opleidingsaanbod naar Sophie, het online leerportaal van DJI.