Radicalisering & Extremisme

Als eerstelijnsprofessional kun je te maken krijgen met radicalisering of extremisme. Met de juiste kennis en vaardigheden ben je in staat om de signalen te herkennen en adequaat te handelen.

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) traint professionals in (semi-)overheid in preventie en aanpak van radicalisering en extremisme. Door professionals te voorzien van actuele kennis en kunde over radicalisering en extremisme, draagt het ROR bij aan een veilige samenleving. Het ROR is onderdeel van het Opleidingsinstituut DJI.

Ga voor ons opleidingsaanbod naar Sophie, het online leerportaal van DJI.