Integriteit & samenwerking

Elke medewerker dient zich te houden aan de geldende (gedrags)regels en procedures. Maar wat doe je als je in de praktijk tegen morele dilemma's aanloopt?

Het kunnen omgaan met morele dilemma’s en zorgen voor een open aanspreekcultuur zijn thema’s die van groot belang zijn bij DJI. Het vergroot het vakmanschap en draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking.

Deelnemers van een training staan in een cirkel.

Onze opleidingen voor medewerkers, leidinggevenden en vertrouwenspersonen sluiten hierop aan. Ook groepsgerichte trainingen en teamcoaching dragen bij aan een open en vertrouwde werkomgeving waarin juiste beslissingen worden genomen.

Ga voor ons opleidingsaanbod naar Sophie, het online leerportaal van DJI.