Integriteit & Samenwerking

Elke medewerker dient zich te houden aan de geldende (gedrags)regels en procedures. Echter, werken met mensen vraagt om maatwerk. Dat betekent dat er ook gehandeld wordt vanuit het ‘grijze gebied’.

Weten wat de (gedrags)regels zijn; het kunnen omgaan met morele dilemma’s en zorgen voor een open aanspreekcultuur zijn thema’s die van groot belang zijn binnen de DJI organisatie. Het vergroot het vakmanschap en draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking.

Onze opleidingen voor medewerkers, leidinggevenden en vertrouwenspersonen sluiten op verschillende niveaus aan bij deze thematiek. Ook groepsgerichte trainingen en teamcoaching leveren een bijdrage om op maat bij te dragen aan een open en vertrouwde werkomgeving waarin juiste beslissingen worden genomen en resultaten worden behaald.

Ga voor ons opleidingsaanbod naar Sophie, het online leerportaal van DJI.