Beveiliging & Weerbaarheid

DJI staat voor een veilige werk- en leefomgeving voor medewerkers, justitiabelen en bezoekers. Een omgeving waarbinnen de straf of maatregel ongestoord kan worden uitgevoerd en de justitiabele zijn toekomst kan voorbereiden.

Deelnemers van een training voor beveiligers in actie.

Met opleidingen en trainingen dragen we bij aan de professionaliteit van de medewerkers op het gebied van beveiliging en weerbaarheid. Hierin zijn proportionaliteit en subsidiariteit leidend.

De kennis van het expertiseteam komt voort uit een rijke geschiedenis van visies en ontwikkelingen binnen justitie. Daarbij is de laatste jaren een belangrijke verschuiving te zien van een absolute scheiding tussen fysieke en mentale aspecten en geringe bewustwording van een veilige omgeving, naar een samenhangende mix van deze drie elementen. Deze visie is vertaald naar het opleidingsaanbod met trainingen zoals 'Van praten tot ingrijpen' en 'Omgaan met agressie'.

Ga voor ons opleidingsaanbod naar Sophie, het online leerportaal van DJI.