Klachtenformulier

De kwaliteit van onze producten wordt door een groot deel bepaald door degenene die dit uitvoeren. Naast medewerkers in vaste dienst, maken wij met name bij trainingen, begeleiding en adviestrajecten gebruik van diensten van freelancers.

Wij doen onze uiterste best om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden? Wij stellen het dan zeer op prijs als als je jouw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen we samen zoeken naar een oplossing en eventueel verbetering doorvoeren.

Heb je een klacht over het Opleidingsinstituut DJI? Neem dan in eerste instatie contact op met jouw contactpersoon bij ons. Wordt de klacht niet opgelost, dan kun je het klachtenformulier invullen.

Procedure

De klachtenprocedure is beschreven in het klachtenreglement onderaan de pagina.

Klachtenformulier

Vul hier de datum van vandaag in

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *