DJI Academy

Voor krachtig leiderschap, verbinding en ontwikkeling

Een belangrijke doelstelling van DJI is bijdragen aan het terugdringen van recidive en daarmee bijdragen aan een veilig Nederland. Dit doet DJI in samenwerking met ketenpartners. De directeuren hebben een cruciale rol in dit speelveld. Ze sturen intern de organisatie aan, geven vanuit hun praktijk input aan landelijk beleid en hebben een verbindende functie naar de ketenpartners.

De DJI Academy ondersteunt DJI-directeuren in de uitoefening van deze spilfunctie met leeractiviteiten. Deze zijn enerzijds gericht op hun vakinhoudelijke ontwikkeling en anderzijds op de ontwikkeling van een gezamenlijke visie en aanpak rondom een thema. Voor deze bijeenkomsten worden ook keten- en regiopartners uitgenodigd.

Masterclasses en trainingen

De organisatie van DJI Academy is er één van DJI-directeuren voor DJI-directeuren. De doelgroep brengt zelf actief thema’s en onderwerpen naar voren waarop de werkgroep DJI Academy aansprekende en actuele masterclasses, trainingen, netwerk- en intervisiebijeenkomsten ontwikkelt. Dit gebeurt onder regie van het OI en samen met ketenpartners en wetenschappers. Dit gremium draagt hiermee ook bij aan de toekomstvisie van DJI en de ambitie ‘DJI in verbinding’.

Aanbod

Het aanbod is continu in ontwikkeling. Ga voor het actuele aanbod naar de Agenda.
De doelgroep ontvangt voor deze activiteiten tijdig een uitnodiging en meer informatie.

Contact

Voor meer informatie over de DJI Academy kan je contact opnemen met:

Opleidingsinstituut DJI
Tefoon: 088 072 71 50
E-mail: djiacademy@dji.minjus.nl