Coronamaatregelen voor docenten fysieke leeractiviteiten

Voor docenten gelden op onze opleidingslocaties in het belang van ieders gezondheid de onderstaande regels. We verzoeken je deze aandachtig door te lezen en strikt na te leven.