Beslisboom deelname opleiding op locatie

Vanaf 24 december jl. maken we onderscheid tussen cruciale en niet-cruciale trainingen. Niet-cruciaal onderwijs wordt zo veel mogelijk online gegeven. Trainingen die niet online gegeven kunnen worden, worden verplaatst. 

Cruciale trainingen kunnen doorgaan als de RIVM-richtlijnen toegepast kunnen worden. Voor de cruciale trainingen waarbij dat niet kan, zijn mitigerende maatregelen (o.a. zelftest) vereist.