Coronamaatregelen Opleidingsinstituut DJI

Voor docenten, deelnemers en bezoekers gelden per 6 november 2021 op onze opleidingslocaties in het belang van ieders gezondheid de onderstaande regels. We verzoeken je deze aandachtig door te lezen en strikt na te leven.