Intercultureel vakmanschap - verdiepingstraining

Train intercultureel vakmanschap zodat je hulpvraag en zorgaanbod beter op elkaar kunt afstemmen. Deze training bouwt verder op de basistraining.

Deze training is een verdere verdieping van de theorie en het verbeteren van de competentie ‘intercultureel vakmanschap’ en de vier interculturele competenties: sensitiviteit, communicatie, bevorderen van betrokkenheid en omgaan met onzekerheid.

Het programma bestaat uit vier blokken:

  • Cultuur
  • Immigratie
  • Beeldvorming
  • Interculturele hulpverlening