Opleidingsuitvoering vanaf 10 februari 2021

Met ingang van 10 februari 2021 worden de cruciale fysiek-contacttrainingen weer opgestart. Dit is besloten in overleg met het landelijke OMT en beleidsteam en na zorgvuldige afweging van het risico van onvoldoende scholing versus het risico van besmetting. Dit gebeurt met strikte toepassing van (mitigerende) coronamaatregelen.

Opleidingsuitvoering

Onderstaand is beschreven wat dit betekent voor de verschillende categorieën opleidingen.

1. Alle online opleidingen en online modules van opleidingen (bijvoorbeeld in de basisopleidingen) gaan door.

2a. Cruciale fysieke klassikale trainingen waarbij de RIVM-richtlijnen voldoende kunnen worden gewaarborgd, gaan door.

2b. Cruciale fysiek-contacttrainingen en -bijeenkomsten waarbij de RIVM-richtlijnen onvoldoende kunnen worden gewaarborgd, gaan door onder strikte toepassing van aanvullende mitigerende maatregelen. Dit betreft onder meer een programma van 2 weken training in 2-tallen (zgn. buddy-systeem) als onderdeel van de basisopleiding.

2c. De derde week van de fysiek-contacttrainingen van basisopleidingen gaat nog niet door. Dit betreffen groepsgewijze oefeningen met 5-, 6- of 12-tallen. Deze zullen later worden aangeboden, zodra de coronasituatie dit toelaat. Deze trainingsweek blijft wel randvoorwaardelijk voor het behalen van het certificaat.

3. Niet-cruciale fysieke trainingen, zowel waarbij de RIVM-richtlijnen wel kunnen worden gewaarborgd als waar dat niet kan, gaan niet door.

In het Overzicht uitvoering opleidingen staat precies onder welke categorie de opleidingen vallen.

Mitigerende maatregelen

Om de kans op en de impact van besmetting te minimaliseren, gelden mitigerende maatregelen bij de fysiek-contacttrainingen. Zo blijven veiligheid en continuïteit toch zo goed mogelijk geborgd. Onder meer de volgende mitigerende maatregelen gelden:

  • Looproutes, 1,5 meter afstand, beschermingsmiddelen voor specifieke trainingen, schoonmaakmiddelen en –procedures en lunch in de lokalen.
  • Gecomprimeerd fysiek-contactprogramma waarbij gedurende twee weken de EZ in 2-tallen wordt getraind. Deelnemers komen alleen binnen 1,5 meter van hun buddy. Bij klachten of een (positieve) test gaat alleen het duo in quarantaine.
  • Meten lichaamstemperatuur bij betreden gebouw of lokaal.

Bij het naleven van de maatregelen wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers.

Monitoring

Vanaf de start volgen we de ontwikkelingen van het aantal (positieve) tests, quarantaines en annuleringen dagelijks en bespreken deze periodiek met het OMT.

Blijf gezond en zorg goed voor jezelf & elkaar!